translate this site

hindi

Advertisements
Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

का आला आहेस तू…..

माझ्या मना जे जे कमवून गेले,

सर्व येथेच ठेऊन गेले।

सोबत नेण्या का

आला आहेस तू??//२४//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

झाडे…२

माझ्या मना झाडे करी प्रदूषण दूरी,

मुळे ज्यांची धरनी धरी।

न वाहून जाईल नीर त्याने,

अशी बहुउपयोगी झाडे लावावी।।२३।।

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

निसर्ग..

माझ्या मना निसर्ग जोपासावे,

घनदाट झाडे ती पोसावी।

मोह फळांचा असू द्यावा,

झाडा करवी।।२४।।

Posted in जीवन, झाडे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

झाडे…१

माझ्या मना प्रथम जागा हेरावी,

नंतर तेथे झाडे लावावी।

देईल जे सढळ हस्ते परतावे,

न विसरता त्याशी जल देत जावे।।२३।।

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

जीवन

मोती सम असावे आपुले जीवन,

निर्मळ ज्याचं असतं दागिनं;

नसे जर जीवन तैसे,

शोधावे तयाचे आपण साधन//२२ //

Posted in जीवन | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

जल..

माझ्या मना जल हे जीवन,

खर्ची जास्त न जावे करी मनन//

कणभर जल देई जीवन,

त्या वाचावे शोधी साधन//२१//

Posted in जीवन | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

कर्माचे फळ…

कर्माचे फळ न देई दुखाची झळ
न येते कधी पश्चातापाची वेळ,
कर्म आणि फळ यांचा असतो सदा मेळ
हे न विसरावे जगी कोणी//२० //

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

धरणी नसे…

धरणी नसे कमवायचे साधन

ती आहे जनांचे जीवन,

नसे धरणी उगवया अन्न

जगणे शक्य होईल? भान ठेवावे//१९//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

पेरता बीज उगवते धान्य….

पेरता बीज उगवते धान्य

मानावे त्यांना धन्य धन्य,

नसे जगी दुसरे कोणतेच अन्न

जग हे कसे चालेल जणी जाणावे//१८//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

मनराई

माझ्या मना सदा शांत राहावे/
कधी आपला तोल जाऊ न द्यावे//
देहाला सदा ताब्यात ठेवावे/
रागाला सदा आवर घालावे//४//

माझ्या मना नेहमी मौन पाळावे/
नसे शक्य कमी तरी बोलावे//
माझ्या मना काही तरी करावे/
नसे शक्य नकार देत जावे//५//

माझ्या मना कामना नको ती/
ज्या कारणी दुख होईल त्याती//
जवळी करू नको त्या माती/
नेहमीच असू द्यावी त्या भ्रांती//६//

माझ्या मना सुख कशाला म्हणावे/
ज्या सुख मिळेल त्या सुख जाणावे//
जगी सुखी कोण आहे शोधावे/
सापडेल त्याला जवळी करावे//७//

माझ्या मना धन का सुख आहे/
जगा वाटते धना सुख आहे//
तुला का? धनी सुख वाटत नाही/
मना राहू दे हा तुझा प्रश्न नाही//८//

माझ्या मना कर्तव्याभिमुख व्हावे/
नव्हे पाठ कर्तव्याकडे करावे//
नशिबी असे तोची कर्तव्य पार पाडे/
नसे जो करी पळपुटा ठरावे// ९ //

माझ्या मना कर्तव्याची जाण ठेवावी/
करी कर्तव्य त्यासी जनी ओळखावी//
मना त्यासी तू सदा वंदावे/
अश्या मानसा देव मानीत जावे// १० //

माझ्या मना नको यातना त्यासी देऊ/
असे देह हा देवाची धरोहर //
आहे देह तोवर काळजी नित्य घ्यावी/
लत कोणती ही त्यासी न जडावी //११//

माझ्या मना कीर्ती प्रसिद्धी का हवी ही/
नसे कीर्ती तो नर जगत का नसे हो//
कीर्ती सिवा का जग न ओळखे त्या/
जसे असे ते योग्य आहे समज हो// १२//

माझ्या मना रोज भेटीत जावे/
देव देव्हाऱ्यात आहे जाणीत जावे//
नमन त्यासी न विसरता करावे/
आशिष त्याचे सदा सोबत राहू द्यावे// १३//

माझ्या मना भक्ती पंथ सोबती असावा/
त्याचा संग मनी सदा राहावा//
सदा जबानी जप त्याचा असावा/
कधी नव्हे हा विसर पडावा// १४ //

माझ्या मना सत्य शोधू नये ते/
शोधूनी सापडे सत्य नव्हे ते//
देह आणि देव सत्य असे ते/
बाकी सर्व मिथ्या मानीत जावे// १५//

माझ्या मना समजून घे हो/
सत्य असत्याचा खेळ ऊन सावलीचा //
सत्या मागे धावे ते मिळेना/
असत्य सदा सापडीत असे हो// १६//

माझ्या मना स्वार्थ सोडून द्यावे/
निस्वार्थी मात्र कधी नसावे //
स्वार्थ निस्वार्थ का मनी असावे/
सर्वे जगी प्रेम भावे जगावे// १७ //

// क्रमशः //

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा