Author Archives: Ravindra

About Ravindra

I am an Electrical Engineer having experience of 32 years in service & retired recently. I like to write poems, draw sketches,paintings, sculpture making etc., since my childhood. I used to write poems in Marathi my mother tongue and Hindi also.

का आला आहेस तू…..

माझ्या मना जे जे कमवून गेले, सर्व येथेच ठेऊन गेले। सोबत नेण्या का आला आहेस तू??//२४// Advertisements

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

झाडे…२

माझ्या मना झाडे करी प्रदूषण दूरी, मुळे ज्यांची धरनी धरी। न वाहून जाईल नीर त्याने, अशी बहुउपयोगी झाडे लावावी।।२३।।

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

निसर्ग..

माझ्या मना निसर्ग जोपासावे, घनदाट झाडे ती पोसावी। मोह फळांचा असू द्यावा, झाडा करवी।।२४।।

Posted in जीवन, झाडे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

झाडे…१

माझ्या मना प्रथम जागा हेरावी, नंतर तेथे झाडे लावावी। देईल जे सढळ हस्ते परतावे, न विसरता त्याशी जल देत जावे।।२३।।

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

जीवन

मोती सम असावे आपुले जीवन, निर्मळ ज्याचं असतं दागिनं; नसे जर जीवन तैसे, शोधावे तयाचे आपण साधन//२२ //

Posted in जीवन | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

जल..

माझ्या मना जल हे जीवन, खर्ची जास्त न जावे करी मनन// कणभर जल देई जीवन, त्या वाचावे शोधी साधन//२१//

Posted in जीवन | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

कर्माचे फळ…

कर्माचे फळ न देई दुखाची झळ न येते कधी पश्चातापाची वेळ, कर्म आणि फळ यांचा असतो सदा मेळ हे न विसरावे जगी कोणी//२० //

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

धरणी नसे…

धरणी नसे कमवायचे साधन ती आहे जनांचे जीवन, नसे धरणी उगवया अन्न जगणे शक्य होईल? भान ठेवावे//१९//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

पेरता बीज उगवते धान्य….

पेरता बीज उगवते धान्य मानावे त्यांना धन्य धन्य, नसे जगी दुसरे कोणतेच अन्न जग हे कसे चालेल जणी जाणावे//१८//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

मनराई

माझ्या मना सदा शांत राहावे/ कधी आपला तोल जाऊ न द्यावे// देहाला सदा ताब्यात ठेवावे/ रागाला सदा आवर घालावे//४// माझ्या मना नेहमी मौन पाळावे/ नसे शक्य कमी तरी बोलावे// माझ्या मना काही तरी करावे/ नसे शक्य नकार देत जावे//५// माझ्या … Continue reading

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा