Category Archives: झाडे

निसर्ग..

माझ्या मना निसर्ग जोपासावे, घनदाट झाडे ती पोसावी। मोह फळांचा असू द्यावा, झाडा करवी।।२४।।

Posted in जीवन, झाडे | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा