जल..

माझ्या मना जल हे जीवन,

खर्ची जास्त न जावे करी मनन//

कणभर जल देई जीवन,

त्या वाचावे शोधी साधन//२१//

Posted in जीवन | Tagged | यावर आपले मत नोंदवा

कर्माचे फळ…

कर्माचे फळ न देई दुखाची झळ
न येते कधी पश्चातापाची वेळ,
कर्म आणि फळ यांचा असतो सदा मेळ
हे न विसरावे जगी कोणी//२० //

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

धरणी नसे…

धरणी नसे कमवायचे साधन

ती आहे जनांचे जीवन,

नसे धरणी उगवया अन्न

जगणे शक्य होईल? भान ठेवावे//१९//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

पेरता बीज उगवते धान्य….

पेरता बीज उगवते धान्य

मानावे त्यांना धन्य धन्य,

नसे जगी दुसरे कोणतेच अन्न

जग हे कसे चालेल जणी जाणावे//१८//

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

मनराई

माझ्या मना सदा शांत राहावे/
कधी आपला तोल जाऊ न द्यावे//
देहाला सदा ताब्यात ठेवावे/
रागाला सदा आवर घालावे//४//

माझ्या मना नेहमी मौन पाळावे/
नसे शक्य कमी तरी बोलावे//
माझ्या मना काही तरी करावे/
नसे शक्य नकार देत जावे//५//

माझ्या मना कामना नको ती/
ज्या कारणी दुख होईल त्याती//
जवळी करू नको त्या माती/
नेहमीच असू द्यावी त्या भ्रांती//६//

माझ्या मना सुख कशाला म्हणावे/
ज्या सुख मिळेल त्या सुख जाणावे//
जगी सुखी कोण आहे शोधावे/
सापडेल त्याला जवळी करावे//७//

माझ्या मना धन का सुख आहे/
जगा वाटते धना सुख आहे//
तुला का? धनी सुख वाटत नाही/
मना राहू दे हा तुझा प्रश्न नाही//८//

माझ्या मना कर्तव्याभिमुख व्हावे/
नव्हे पाठ कर्तव्याकडे करावे//
नशिबी असे तोची कर्तव्य पार पाडे/
नसे जो करी पळपुटा ठरावे// ९ //

माझ्या मना कर्तव्याची जाण ठेवावी/
करी कर्तव्य त्यासी जनी ओळखावी//
मना त्यासी तू सदा वंदावे/
अश्या मानसा देव मानीत जावे// १० //

माझ्या मना नको यातना त्यासी देऊ/
असे देह हा देवाची धरोहर //
आहे देह तोवर काळजी नित्य घ्यावी/
लत कोणती ही त्यासी न जडावी //११//

माझ्या मना कीर्ती प्रसिद्धी का हवी ही/
नसे कीर्ती तो नर जगत का नसे हो//
कीर्ती सिवा का जग न ओळखे त्या/
जसे असे ते योग्य आहे समज हो// १२//

माझ्या मना रोज भेटीत जावे/
देव देव्हाऱ्यात आहे जाणीत जावे//
नमन त्यासी न विसरता करावे/
आशिष त्याचे सदा सोबत राहू द्यावे// १३//

माझ्या मना भक्ती पंथ सोबती असावा/
त्याचा संग मनी सदा राहावा//
सदा जबानी जप त्याचा असावा/
कधी नव्हे हा विसर पडावा// १४ //

माझ्या मना सत्य शोधू नये ते/
शोधूनी सापडे सत्य नव्हे ते//
देह आणि देव सत्य असे ते/
बाकी सर्व मिथ्या मानीत जावे// १५//

माझ्या मना समजून घे हो/
सत्य असत्याचा खेळ ऊन सावलीचा //
सत्या मागे धावे ते मिळेना/
असत्य सदा सापडीत असे हो// १६//

माझ्या मना स्वार्थ सोडून द्यावे/
निस्वार्थी मात्र कधी नसावे //
स्वार्थ निस्वार्थ का मनी असावे/
सर्वे जगी प्रेम भावे जगावे// १७ //

// क्रमशः //

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

……..सर्व सोडून द्यावे/

images copy

इमेज | Posted on by | यावर आपले मत नोंदवा

मनराई ची रेंक

माझ्या मनाच्या कविता खूप अश्या मी यां ब्लोग वर टाकलेल्या नाहीत. तरी ही त्याची रेंक वाढत आहे. ह्याचा मला अभिमान वाटत आहे.

 

FireShot Screen Capture #032 – ‘IndiStats – IndiRank, Alexa, Pagerank, Feed info, Posting Frequency and helpful tips’ – www_indiblogger_in_mystats

Posted in प्रवर्ग नसलेले | यावर आपले मत नोंदवा

दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!

दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!

इमेज | Posted on by | यावर आपले मत नोंदवा

मनाच्या कविता- ३ री ओवी

माझ्या मना देव पूजित जावे/
देवाने दिला देह त्याचाच मानावे//
पाषाणात हि देव हे ध्यानी धरावे/
देवा कधी न विसरावे//३//

अर्थात माझ्या मना नेहमी देवाची पूजा करीत राहावे. आपल्याला देवानेच जन्म दिला आहे, हा देह त्याने आपल्याला दिला आहे त्यामुळे हा देह त्याची आपल्याकडील धरोहर आहे असे मानावे. नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवावि कि दगडात सुध्दा देव असतो. म्हणून त्याचे आपल्यावर उपकार आहेत असे मानून त्याला कधीच विसरू नये.

Posted in प्रवर्ग नसलेले | 2 प्रतिक्रिया

मनाच्या कविता- दुसरी ओवी

माझ्या मना सदा हसत जगावे/
मनी चिंता कधी न बाळगावे//
जीवन असे तोवर निश्चिंत राहावे/
सदा सर्वदा प्रेमाने बोलावे//२//

हे मना, नेहमी हसत हसत जगावे. अरे पण लक्षात ठेव प्रसंग बघून हसावे. नाही तर मृत्यूच्या ठिकाणी सुध्दा तू हसत हसत बोलशील. हसत जगावेचा अर्थ आहे आलेल्या प्रत्येक संकटाला खचून न जाता धैर्याने सामोरे जाणे. काय होईल काय होईल अशी चिंता बाळगत भविष्यातील प्रसंगांची वाट बघत बसू नये. देवाने आपल्याला जितके जीवन दिले आहे तितके आपण जगणारच. हे विधिलिखित कोणी ही बदलू शकत नाही. मग चिंता कसली करतोस? जा निश्चिंत राहा आणि मजेशीर जीवन जग. सर्वांशी प्रेमाने बोल. आपली वाणी सुधारून टाक.

Posted in जीवन | यावर आपले मत नोंदवा